Hem Kontakt English
All-Perform-Mission.jpg

Hur vet ni att beslut och strategier får avsedd effekt?

Arbetar alla medarbetare dagligen med att förverkliga era mål och strategier?

Mobiliserar ni er samlade intelligens och vilja för att nå era mål?

Varför lyckades vi inte genomföra planen? Varför nådde vi inte våra mål?

Har du någonsin funderat över varför det inte blev som du och din organisation planerat? 
År efter år tas nya tag med mängder av nya mål som inte nås. Hur kan det fortgå?

Under mina år som företagsledare och chef såg jag gång på gång hur vi lade mycket tid på att ta fram gedigna strategier och planer. Men effekten av allt detta arbete var ofta minimal. Business as usual - vardagens kaos tog överhand. Ledningsgrupper drog åt olika håll i sina stuprör. Trots goda intentioner, teambuilding och strategikonferenser så blev det liten eller ingen strategisk utveckling i önskad riktning. 

För att få full effekt av utvecklingsarbete behöver man arbeta med "hårda"​ faktorer som vision, strategisk riktning, affärsplaner och verksamhetsprocesser. Men det räcker inte. Vi behöver också utveckla våra förmågor att faktiskt leda utveckling framåt för att exekvera planen som leder fram till satta mål. De "mjuka"​ förmågorna som kommunikation, prioritering och exekvering, ledarskap och medarbetarskap. Det är kombinationen av hårda faktorer och mjuka förmågor som gör oss till framgångsrika ledare.

2017 var ett viktigt år för All Perform. Under året förfinade vi vår modell för effektivt mål- och förändringsarbete . Modellen för att exekvera planen - på både lång och kort sikt. Denna utveckling har gått hand i hand med förädling av vårt ledarskapsprogram, "Att leda med hjärnkoll". Som alltid skedde det i samarbete med våra kunder.
Vi ser fram emot att få utvecklas ytterligare under 2018 tillsammans med gamla och nya kunder.


I våra uppdrag kombinerar vi alltid hårda faktorer med mjuka förmågor. Oavsett om vi är interimschefer, projektledare, utbildare eller rådgivare. Jag ser också hur kunderna kan skörda frukterna av sina arbetsinsatser när de arbetar med dessa parallellt. 

AllPerform utgår ifrån en vetenskaplig grund i modern hjärnforskning i allt det vi företar oss.
Vi är managementkonsulter med hjärnkoll.

Elvy Ljungberg
Partner All Perform Sweden AB


ALL PERFORM - MANAGEMENTKONSULTER MED HJÄRNKOLL!

Notiser

-GDPR - den nya Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR gäller då som lag för samtliga medlemsländer inom EU.

Med vår solida erfarenhet och kompetens i att analysera och implementera förändringar i verksamhetsprocesser har vi naturligt kommit att bli anlitade i att hjälpa organisationer med att möta de nya krav GDPR ställer.

Om du är nyfiken på hur vi effektivt skulle kunna hjälpa även ditt företag eller organisation hör av dig idag till:

Telefon 0733-770 121 eller

maila på info [@] allperform.se

- Vi håller löpande och som en extra krydda kundanpassade seminarier i utvalda ämnen inom våra expertområden.

Ett populärt seminarium som vi kallat "Leda hjärnor" handlar om hur ledare och medarbetare med hjälp av nya rön inom neurovetenskap kan förbättra sin egen kapacitet och leda andra mer effektivt.


Röster om seminariet "Leda hjärnor":

”Omvälvande, ändå så självklart och mycket användbart!”
Susan Ballhausen Bjelke, Atlas Copco AB


”Det här borde alla få lära sig redan i skolan.”
Ulf Gustavsson, ÅF Consult


För mer information kontakta oss på:
info [@] allperform.se alternativt ring 0733-770 121- Vi är medlemmar i det internationella kompetens- och forskningsnätverket Neuro Leadership Institute.

Genom institutet har vi direkt access till världsledande forskare inriktade på hjärnans funktion kopplat till ledarskap och verksamhetsutveckling.


NLI_Member_logo_col.jpeg

Läs mer här>>
Sök

Skriv in vad du söker: