Vinnande perspektiv på affärsutveckling

Har du någonsin funderat över varför det inte blev som du och din organisation planerat?
År efter år tas nya tag med nya detaljerade planer med mängder av gamla och nya mål.

Mål som i de flesta fall inte nås.

Oerhört mycket jobb läggs ned men den önskade effekten uteblir.

Har du någonsin frågat dig hur det kan få fortsätta på samma sätt år ut och år in?

Vill du bryta mönstret?

För att driva framgångsrik verksamhet är det för de flesta ledare självklart att jobba med med verktyg som vision, strategisk riktning, mål, affärsplaner och verksamhetsprocesser.

Vår erfarenhet är dock att majoriteten av alla organisationer snubblar och tappar kraft någonstans på vägen mellan idéformulering, planering verkställande och resultat.

Vi frågade oss om det gick att identifiera mönster för vad som händer och vad som går snett. Och ännu viktigare, om det går att hitta vägar fram till att uthålligt nå bättre resultat.

Vi landade i att fokusera på två perspektiv:
Det ena ligger inom det område som traditionellt benämns affärsutveckling: Analys, strategi, affärsplanearbete och exekvering. En öm punkt vi funnit är förmågan att sätta relevanta mål och effektivt följa upp dem.
Det andra området handlar om det vi kallar “organisatorisk hälsa” (Organizational Health).
Termen har myntats av Patrick Lencioni, grundare av the Table Group. Som affilierad partner till the Table Group arbetar vi med beprövade modeller och verktyg för att bidra till stärkt organisatorisk hälsa hos våra kunder.

Båda dessa perspektiv utgör idag grundpelarna för hur vi stödjer våra kunder i att öka deras förmåga att exekvera planen och leverera konkreta resultat.

Intresserad av att vässa leveransförmågan?

Vinnande perspektiv

I våra uppdrag kombinerar vi alltid smart nyttjande av hårda verktyg med utveckling av mjuka förmågor. 

Som kund kan du skörda frukterna av dina arbetsinsatser när du arbetar med både hårda verktyg och mjuka förmågor i samklang.