Om oss

Företaget

AllPerform är ett konsultföretag specialiserade på att hjälpa ledare och organisationer att transformera beslut, planer, mål och strategier till faktisk effekt i verksamhet och affär. Vi hjälper dig som kund att utveckla insikter och förmågor och förser dig och din organisation med kraftfulla verktyg för att lyckas. Formerna för hur vi verkar hos våra kunder beror på behov och situation. Det kan vara som facilatorer, utbildare, projektledare och chefsstöd. Vi kan också gå in som interrimschefer om behovet finns under ett kritiskt skede. Vårt arbetssätt innebär att vi engagerar och utmanar med syfte att uppnå verkliga och hållbara resultat i verksamhet och affär.

AllPerform grundades 2011 och har basen i Stockholm.
Våra kunder finns inom såväl privat som offentlig sektor. Vi har erfarenhet från varierande branscher men känner oss särskilt starka inom fastighet, bygg, verkstadsindustri, hållbar energiteknik och IT. Vi verkar normalt inom Sveriges gränser men har också möjlighet att utföra uppdrag internationellt t.ex. inom områden som marknadsetablering och internationalisering.

Grundpelare för vårt sätt att verka är:

  • Tillit 
  • Tydlighet
  • Nyfikenhet och vilja att ständigt lära och utvecklas – ett “Growth Mindset”.

 

 

Medlemskap i CAPA PRO

Allperform är som medlemsföretag en del av Patrick Lencioni och the Table Groups konsultnätverk CAPA PRO. Genom det får vi kontinuerligt professionell utveckling, verktyg och utbildning från Patrick och hans team på the Table Group om hur vi bäst stödjer kunder i användningen av deras modeller.

Människorna bakom

Elvy Ljungberg

Elvy Ljungberg

Elvy är en driven ledare med solid bakgrund som konsult och linjechef i flera branscher. Hon har genomfört stora förändringsprojekt där hon arbetar med organisationer, grupper och individer.

-Managementkonsult i AllPerform Sweden AB
-Medlem i Neuroleadership Institute
-Internationellt certifierad Managementkonsult, CMC
-Bsc Systemvetenskap, Göteborgs universitet

Jan Ljungberg

Jan Ljungberg

Jan har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning i roller som både konsult och linjechef i Sverige och internationellt.

-Managementkonsult i AllPerform Sweden AB
-Medlem i Neuroleadership Institute
-Reservofficer – Kungliga Sjökrigsskolan
-Civilingenjör Industriell ekonomi, Linköpings tekniska högskola